فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد

فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد در نوشتار قبل حکم ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت به صورت جامع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. [ فضله پرندگان حرام گوشت] مسأله 85 فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است (1). (1) (بهجت:) و فضله خفّاش بنا بر احتیاط نجس است. (اراکی:) [...]