مرور برچسب

پرستو

پرستو، زنبور عسل، كركس، قورباغه در روایات

پرستو، زنبور عسل، كركس، قورباغه در روایات1. در حديثى معتبر آمده است كه: روزى حضرت صادق عليه السلام در جايى نشسته بود. شخصى از آنجا عبور كرد در حالى كه پرستوى كشته‌اى در دست داشت. حضرت برخاست وآن حيوان را از دست او گرفت و بر زمين زد…

پرندگان حلال و حرام گوشت

پرندگان حلال و حرام گوشت پرندگان حلال و حرام گوشت1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز درنده هست و چنگال دارد یا هنگام پرواز بال…