قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

پرده بین صف

صفحه اصلی/برچسب:پرده بین صف

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت [ اگر امام در محراب باشد] مسأله 1411 اگر امام در محراب باشد (1) و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به واسطه دیوار محراب، امام را نمی بینند نمی توانند اقتدا کنند (2)، بلکه اگر (3) [...]

Code Center