مرور برچسب

پحبت با دختر

حكم حرف زدن دختر و پسر همكلاسي

حكم حرف زدن دختر و پسر همكلاسي گفت و گوى علمى با نامحرم پرسش 76. آيا صحبت كردن زن با مرد نامحرم كه به نيت خير و يا براى درس باشد، اشكال دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشكال ندارد.تبصره. گفت و گو با جنس…