وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پا درد

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کند

کسی که نمی تواند به خوبی سجده کندمسأله 1068 کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود (1) و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته (2) و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده…

نماز خواندن بر روي صندلي

نماز خواندن بر روي صندلي نماز خواندن بر روي صندليدر نوشتار قبل حکم نماز کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند و دراز می کشد مطرح شد در تکمیل بحث از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید .نمازگزار بايد به هر مقدار كه مى تواند ولو با تكيه دادن به…