وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پاکی قبل از ده روز

وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده

وظيفه زني كه از خون حيض پاك شده غسل هنگام پاكى پرسش 59 . وظيفه زنى كه از خون حيض پاك شده، چيست؟ همه مراجع: اگر پيش از ده روز پاك شود و مطمئن باشد كه در باطن خون نيست، بايد براى عبادت هاى خود غسل كند. . توضيح المسائل مراجع، م 505 ؛ وحيد،…