وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پانزده قدن

پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین

پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین2 زمین مسأله 183 زمین با سه شرط (1)، کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند (2) اول: آن که زمین پاک باشد (3). دوّم: آن که خشک باشد (4). سوم: (5) آن که اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل گِلی که نجس…