وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پاك شدن چوب نجس

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوندس: آيا اگر چوب نجس شود ديگر پاک نمى‌شود؟ كوزه چطور؟ ج) اگر سطح ظاهرى چوب نجس شده باشد با شستن پاک مى‌شود و اگر نجاست به عمق آن رفته باشد، بايد آن را در آب کُر گذاشت…