مرور برچسب

پاكي كمتر از ده روز

پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز

پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روزاستفتاء سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبريموضوع: احکام بانوان شماره استفتاء: 581244 الف) در صورتی که بین دو عادت، پاکی کمتر از ده روز باشد، و خانم در این ایام خون ببیند وظیفه اش چیست؟ اگر بعد از…