پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز

پاكي بين دو خونريزي كمتر از ده روز مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء سايت هدانا از دفتر مقام معظم رهبري موضوع: احکام بانوان شماره استفتاء: 581244 الف) در صورتی که بین دو عادت، پاکی کمتر از ده روز باشد، و خانم در این ایام خون ببیند وظیفه اش چیست؟ اگر بعد از ده [...]