مرور برچسب

پاكى در سحر

اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند

اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند پاكى در سحر پرسش 121 . اگر زن در ماه رمضان پيش از اذان صبح، از حيض پاك شود و از روى عمد غسل نكند؛ آيا روزه اش باطل است؟ كفاره هم دارد؟ همه مراجع (به جز مكارم): روزه هايى كه بدون غسل حيض گرفته، باطل است و…