وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پاكى در سحر

اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند

اگر عمدا در ماه رمضان غسل حيض نكند پاكى در سحر پرسش 121 . اگر زن در ماه رمضان پيش از اذان صبح، از حيض پاك شود و از روى عمد غسل نكند؛ آيا روزه اش باطل است؟ كفاره هم دارد؟ همه مراجع (به جز مكارم): روزه هايى كه بدون غسل حيض گرفته، باطل است و…