قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

پاشیدن ادرار در دستشویی

صفحه اصلی/برچسب:پاشیدن ادرار در دستشویی

آيا ترشحات دستشویی نجس است

آيا ترشحات دستشویی نجس است ترشح آب كُر (آب لوله کشی شهری) پس از برخورد با نجاست پاك است، تا زماني كه عين نجاست در آن نباشد. اما ترشح آب قليل (مثل آب آفتابه) نجس است. منظور از ترشح اينست كه آب به نجاست برخورد كند و به جاي ديگري برسد. کسی که شک در [...]

Code Center