مرور برچسب

پاسور

حکم پاسور با کامپیوتر و موبایل

حکم پاسور با کامپیوتر و موبایلمطابق نظر آيت الله خامنه اي پرسش:  حکم بازی کردن پاسور از طریق موبایل یا کامپوتر چیست ؟ پاسخ: اگر بازی بین دو نفر باشد، حکم بازی با آلات قمار را دارد و حرام است و اگر به تنهایی بازی میکند، در صورتیکه مفسده ای…

خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقی

خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقی خرید و فروش آلات لهو مثل ابزار موسیقیمسأله 2067 خرید و فروش آلات لهو (1) مثل تار و ساز، حتی سازهای کوچک، حرام است (2). (1) (گلپایگانی): آلات لهو و لعب ... (2) (زنجانی): و امّا آلات مشترک مثل…

حکم پاسور بازی چیست

حکم پاسور بازی چیستبازى ورق و يا پاسور چه حكمى دارد؟آيات عظام امام، تبريزى، خامنه‏ اى، صافى، نورى و وحيد: بازى با آلات قمار - هر چند بدون برد و باخت - حرام است. آيةاللَّه فاضل: اگر در عرف از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد و…