وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پاسخگويي به مسائل شرعي

ليست تلفن پاسخگويي به سوالات شرعي

ليست تلفن پاسخگويي به سوالات شرعي دفتر حضرت آيت الله خامنه اي آدرس سايت:   farsi.khamenei.ir                                leader.irآدرس دفتر تهران: خيابان جمهوري- انتهاي خيابان شهيد كشور دوست.آدرس دفتر  قم: خيابان صفائيه – نرسيده…