وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پاره کردن لباس

حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت

حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت حکم خراشیدن و لطمه زدن صورتدر نوشتار قبل « نظر مراجع در مورد لطمه زنی در عزاداری امام حسین علیه السلام» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 633 مستحب است (1) انسان در…