پاداش روزه دار از منظر آیت الله جوادی

پاداش روزه دار از منظر آیت الله جوادی آملی  آیت الله العظمی جوادی آملی: حيف است كه انسان به خودش و به غير خدا و به هر آنچه كه متغيّر است، دل ببندد؛ زيرا هر چه غير خداست، در معرض زوال و تغيير است و نمى‌تواند جزاى انسان باشد؛ جزاى روزه‌دار، لقاى حق است.  حضرت [...]