وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

يائسگي

سن یائسگی در زنان به شمسي

سن یائسگی در زنان به شمسي سن يائسگى پرسش 92 . پنجاه و شصت سال قمرى معادل چند سال شمسى است؟ همه مراجع: پنجاه سال قمرى معادل 48 سال و 179 روز شمسى و شصت سال قمرى معادل 58 سال و 77 روز و 12 ساعت شمسى مى باشد. . دفتر: همه مراجع.احكام…