مرور برچسب

وکیل صیغه

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل عقد ازدواج پرسش 40 . آيا خود مرد مى تواند از طرف زن، وكيل شود و عقد را بخواند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند. پرسش 41 . در اجراى صيغه عقد، آيا زن هم مى تواند از طرف دختر و پسر…