وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وکیل ازدواج موقت

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج

وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل شدن برای خواندن عقد ازدواج وكيل عقد ازدواج پرسش 40 . آيا خود مرد مى تواند از طرف زن، وكيل شود و عقد را بخواند؟ همه مراجع: آرى، مى تواند. پرسش 41 . در اجراى صيغه عقد، آيا زن هم مى تواند از طرف دختر و پسر…