حکم بچه زنازاده و ولد شبهه

حکم بچه زنازاده و ولد شبهه حکم بچه زنازاده و ولد شبهه [سقط بچه زنا] مسأله 2453 اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه‌اش را سقط کند. (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر زنی از زنا آبستن شود در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده، یا هر [...]