وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ولد الزنا

حکم بچه زنازاده و ولد شبهه

حکم بچه زنازاده و ولد شبهه حکم بچه زنازاده و ولد شبههمسأله 2453 اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه‌اش را سقط کند. (خوئی)، (اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر زنی از زنا آبستن شود در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده،…