قرائت و احکام آن‏

قرائت و احکام آن‏    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي  س 458: نمازى که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمى دارد؟ ج: بر مردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً يا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحيح است، ولى اگر [...]