وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وقت نيت روزه

زمان نیت روزه ماه رمضان

زمان نیت روزه ماه رمضان زمان نيت روزه ابتدا و انتهاى نيت روزه به طور عادى چه زمانى است؟ همه مراجع: نيت براى روزه ماه رمضان و نذر معيّن، از اول شب تا اذان صبح و براى روزه غير معين (مانند روزه قضا و نذر مطلق)، از اول شب تا ظهر روز بعد است. نيت…