وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز مغرب و عشا مطابق نظر آيت الله خامنه اي وقت نماز مغرب وقت نماز مغرب از هنگامی است که سرخی بعد از غروب آفتاب که از طرف مشرق بالا می‌آید زائل شود تا هنگامی که فقط به قدر نماز عشا تا نیمه شب مانده است. توجه: فاصله‌ی زمانی بین غروب خورشید و زوال حمره‌ی [...]