وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وقتيه عدديه

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست

اگر خون از ده روز بيشتر شود وظيفه چيست1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-عادت وقتيه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3-عادت مضطربه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و…