وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وطی به شبهه

عده وطی به شبهه چیست

عده وطی به شبهه چیست عده وطی به شبهه چیستهرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق، اینجا کلیک کنید) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى…

مدت عده طلاق چقدر است

مدت عده طلاق چقدر است مدت عده طلاق چقدر است1-خانم نباید در ایام عده با شخص دیگری ازدواج کند، در این صورت عقد باطل است و چنانچه زن و مرد و يا يكى از آن دو، بدانند كه عده زن تمام نشده و عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام ابدى مى …