وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وطن دوم

وطن اتخاذی چیست

وطن اتخاذی چیست  س۲۹. معیار در وطن اتخاذی چیست؟ آیا قصد اقامت دائم شرط است؟ج. برای اینکه مکانی وطن انسان محسوب شود لازم است که آنجا را برای اقامت (به طور دائم و یا بدون تعیین مدت) انتخاب نموده و در آنجا زندگی نماید؛ البته اگر قصد…

هر شخص تا چند وطن می تواند برای خود اختیار کند

هر شخص تا چند وطن می تواند برای خود اختیار کندحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تعدّد وطن پرسش : هر شخص تا چند وطن می تواند برای خود اختیار کند؟ پاسخ : ممکن است کسى در دو محل زندگى کند، مثلًا شش ماه در شهرى و شش ماه دیگر در شهر دیگر،…

وطن شرعی چیست و حکم تعدد و اعراض آن

وطن شرعی چیست و حکم تعدد و اعراض آندر نوشتار قبل شرایط شکسته شدن نماز مسافر مطرح شد در تکمیل بحث حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.1-مسافر هرگاه 10 روز یا بیشتر قصد داشته باشد در محلی بماند نماز او کامل و روزه صحیح است. 2-وطن:…

احكام وطن مطابق با نظر آيت الله خامنه اي

احكام وطن مطابق با نظر آيت الله خامنه اياحکام جامع سفر را می توانید از اینجا کلیک کنید و بخوانید. 2- شرایط لازم برای شکسته شدن نماز مسافر را از اینجا کلیک کنید و بخوانید 3- نظر مراجع عظام تقلید در باره وطن شرعی را از اینجا کلیک کنید و…