وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وضو قبل غسل حیض

وضو گرفتن قبل يا بعد از غسل حيض

وضو گرفتن قبل يا بعد از غسل حيض وضوى حائض پرسش 78 . آيا با غسل حيض مى توان نماز خواند، يا بايد وضو هم گرفت؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: خير، بايد براى نماز نيز وضو گرفت. آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: آرى،…