مرور برچسب

وضو در مسجد

آب وضو مباح باشد

آب وضو مباح باشددر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط سوم: آن که آب وضو مباح باشد. و هم چنین بنا بر احتیاط باید فضایی که در آن وضو می‌گیرد…