مرور برچسب

وضو جبیره

معمولا پانسمان اطراف زخم را هم می گیرد وضوی جبیره ای چه حکمی دارد

معمولا پانسمان اطراف زخم را هم می گیرد وضوی جبیره ای چه حکمی دارد آيت الله شبيري زنجاني سوال 158 - معمولا چسب زخم اطراف زخم را هم می گیرد وضوی جبیره ای با آن چه حکمی دارد؟ پاسخ اگر درحد معمول اطراف زخم را گرفته وضوی جبیره ای بگیرد ولی اگر…

احکام وضوی جبیره

احکام وضوی جبیره در نوشتار قبل «استفتائات وضوی جبیره + فیلم آموزش وضوی جبیره » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.احکام وضوی جبیره چیزی که با آن زخم و شکسته را (1) می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن…

تيمم و جبيره

تيمم و جبيرهلازم به ذکر است در مواردی که جبیره لازم می شود مثل وجود زخم بر اعضا یا مانعی که نمی توان آن را برطرف کرد، برخی از مراجع فقط وضو و غسل جبیره ای را کافی می دانند برخی دیگر علاوه بر این، تیمم را نیز شرط می دانند.پرسش 192 . اگر…