وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وضو تاتو

آيا تاتوي ابرو وضو را باطل مي كند

آيا تاتوي ابرو وضو را باطل مي كندهاشور و تاتو کردن مانعی ندارد و مانع وضو نيست (اگر روی پوست و دارای جرم باشد وضو اشکال می یابد). باید دانست اگر زینت شمرده شود باید زنان از نامحرم آن را بپوشاند. اگر خالکوبى مجرد رنگ باشد و يا در زير پوست…