وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وضو با آب گل آلود

شرايط وضو

شرايط وضو شرایط غسل را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.آب وضو پاك باشد. آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد). آب وضو مباح باشد (غصبى نباشد).  ظرف آب وضو مباح باشد.    ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.   اعضاى وضو پاك باشد.…