مرور برچسب

وضو استحاضه

وضو گرفتن مستحاضه برای دو نماز پشت سر هم

وضو گرفتن مستحاضه برای دو نماز پشت سر هممطابق نظر آيت الله خامنه اي«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری» موضوع: احکام بانوان شماره استفتاء: 2f2ba726b6c029ac813362181c01b1f9 سوال:1: خانمی که مستحاضه است آیا حتما…

آيا غسل استحاضه نياز به وضو دارد

آيا غسل استحاضه نياز به وضو دارد غسل استحاضه پرسش 202 . آيا غسل استحاضه نياز به وضو دارد؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: آرى، بايد افزون بر غسل، براى نماز وضو نيز بگيرد. آيات عظام تبريزى، سيستانى، نورى و وحيد: در غسل استحاضه…