مرور برچسب

وضو احتیاطی

وضوي احتياطي پس از غسل جنابت

وضوي احتياطي پس از غسل جنابت وضوي احتياطي پس از غسل جنابت در نوشتار قبل « جایز نبودن وضو پس از غسل جنابت » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.س 130: شخصی غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت می‌خواهد…