وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وضوى معلول

وضوی معلولین قطع دست

 وضوی معلولین قطع دست در نوشتار قبل «وضوی معلولین و بیماران» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. وضوى معلول پرسش 55 . چگونه فردى كه داراى يك دست است، وضو بگيرد؟ همه مراجع: اگر دستش از آرنج قطع شده، نسبت به آن…