مرور برچسب

وصی

علی علیه السلام خلیفه رسول خدا +سند اهل سنت

علی علیه السلام خلیفه رسول خدا +سند اهل سنت سوال:آیا درباره خلافت علی علیه السلام در منابع اهل سنت روایت صحیحی داریم؟پاسخ حجت الاسلام مهدی یوسف ونددرمورد خلافت و وصایت امیر المومنین علی علیه السلام روایاتت مختلفی از پیامبرگرامی اسلام…

فروش اموال طفل توسط ولی یا وصی

فروش اموال طفل توسط ولی یا وصی فروش اموال طفل توسط ولی یا وصی مسأله 2087 پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده نداشته باشد (1) بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصی ّ پدر و وصی ّ جد پدری (و…