وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وسایل خانه

خمس وسایل منزل

خمس وسایل منزل خمس وسایل منزل1-در نوشتار قبل حکم خمس مواد مصرفی و خوراکی (کالاهای مصرفی بی دوام) مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- در نوشتاری گفته شد، آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و…