مرور برچسب

وسایل استفاده نشده

خمس جهیزیه استفاده نشده پس از ازدواج

خمس جهیزیه استفاده نشده پس از ازدواج در نوشتار قبل «خمس وسایلی که استفاده نشده است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله سيستاني  ۶۷پرسش: زوجی از جهیزیه استفاده نکرد و مبلغی بدهکار…

خمس وسایل منزل

خمس وسایل منزل خمس وسایل منزل1-در نوشتار قبل حکم خمس مواد مصرفی و خوراکی (کالاهای مصرفی بی دوام) مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- در نوشتاری گفته شد، آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و…