مرور برچسب

ورود حائض به مسجد

ورود به مسجد در حال حيض و جنابت

 ورود به مسجد در حال حيض و جنابتاستفتاء‌ سايت هدانا از دفتر حضرت آيت الله خامنه ايموضوع: احکام بانوان شماره استفتاء: 604658 سوال:  حکم ورود حائض و جنب به مسجد در فروض زیر چگونه است: الف)- مسجد دو در دارد، شخص از…