مرور برچسب

وازكتمي

حكم بستن لوله در مردان و زنان

حكم بستن لوله در مردان و زنان در نوشتاري به صورت مفصل «حکم شرعی جلوگیری از بارداری» را مطرح كرده ايم. حتما مطالعه نماييد.س 1256: بستن لوله‌های منی مرد برای جلوگیری از افزایش جمعیت چه حکمی دارد؟ ج: اگر این کار با یک غرض عقلایی صورت…