مرور برچسب

وارسي

استحاضه و وارسي قبل از نماز

استحاضه و وارسي قبل از نمازدر نوشتار قبل نظر مراجع از رساله توضیح المسائل پیرامون همین مطلب مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.وارسى كردن پرسش 208 . آيا در استحاضه وارسى كردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آيا نمازش…

غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن

غسل كردن با احتمال وجود خون در واژن استظهار پرسش 60 . اگر زن از خون حيض پاك شود؛ ولى احتمال مى دهد كه در باطن خون وجود داشته باشد؛ آيا مى تواند غسل كند و عباداتش را به جا آورد؟ همه مراجع: خير، بايد استظهار و وارسى كند به اين ترتيب كه مقدارى…

بررسي اعضاي وضو

بررسي اعضاي وضو موانع  وضو : پرسش 61 . آيا لازم است شخص هنگام وضو، اعضاى وضو را بررسى كند؟ همه مراجع: خير لازم نيست؛ مگر آنكه احتمال دهد به اعضاى وضو، چيزى چسبيده و احتمالش نيز نزد مردم به جا باشد (مانند رنگ كار و خطاط). . توضيح المسائل…