استحاضه و وارسي قبل از نماز

استحاضه و وارسي قبل از نماز در نوشتار قبل نظر مراجع از رساله توضیح المسائل پیرامون همین مطلب مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. وارسى كردن پرسش 208 . آيا در استحاضه وارسى كردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آيا نمازش باطل است؟ همه مراجع: آرى، بايد زن مستحاضه (در [...]