وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

وارسي در استحاضه

استحاضه و وارسي قبل از نماز

استحاضه و وارسي قبل از نمازدر نوشتار قبل نظر مراجع از رساله توضیح المسائل پیرامون همین مطلب مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.وارسى كردن پرسش 208 . آيا در استحاضه وارسى كردن لازم است. اگر بدون وارسى نماز بخواند؛ آيا نمازش…