وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

هم‌باشی

حکم شرعی ازدواج سفید چیست

حکم شرعی ازدواج سفید چیست حکم شرعی ازدواج سفید چیستمتاسفانه ارتباط نامشروعی به نام ازدواج سفید از فرهنگ غرب در میان برخی از هوس بازان در جامعه ما رواج یافته که نوعی «زیست سیاه» است، که سر انجام خوشی هم نخواهد داشت و ضربات و آثار مخرب چنین…