وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

همسایه مسجد

آیا شرکت در نماز جماعت برای همسایه مسجد واجب است

آیا شرکت در نماز جماعت برای همسایه مسجد واجب استحضرت آیت الله مکارم شیرازیسفارش اکید بر اهتمام همسایگان مسجد به حضور در نمازجماعت پرسش : آیا شرکت در نماز جماعت برای همسایه مسجد واجب است؟ پاسخ : نمازجماعت از مهمترین مستحبّات و از…

نماز جماعت

نماز جماعتمسأله 1399 مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند (1) و در نماز صبح و مغرب و عشا (2)، خصوصاً برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است (3).  (1) (سیستانی:) مستحب است…