مرور برچسب

همخوانی

حکم همخوانی زن و مرد

حکم همخوانی زن و مردحضرت آیت الله مکارم شیرازی. سرود دسته‌جمعى مختلط : هرگاه صداى بانوان در صداى مردان محو شود و صدا و آهنگ سرود، مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشكالى ندارد، در غير اين صورت جايز نيست.خواندن سرود توسط زنان به همراه…