مسافت شرعی چیست

مسافت شرعی چیست برای اینکه مسافر بتواند نماز را شکسته بخواند باید هشت شرط را رعایت کند، در نوشتار قبل این شرایط مطرح شد، از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید. در نوشتار حاضر به صورت تفصیلی شرط اول را مطرح خواهیم کرد.  اینکه فرسخ شرعی چند کیلومتر است را می توانید از [...]