وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

هروله

حکم هروله در عزاداری چیست

حکم هروله در عزاداری چیست حکم هروله در عزاداری چیست«هَرْوَله» یعنى حرکت سریع که میان راه رفتن و دویدن محسوب مى شود و گاهی به معنی بالا و پایین پریدن است. هروله در عزاداری اگرموجب وهن مذهب باشد جایز نیست اما اگر رسانه ها و افراد معاند …