مرور برچسب

هروله

حکم هروله در عزاداری چیست

حکم هروله در عزاداری چیست حکم هروله در عزاداری چیست«هَرْوَله» یعنى حرکت سریع که میان راه رفتن و دویدن محسوب مى شود و گاهی به معنی بالا و پایین پریدن است. هروله در عزاداری اگرموجب وهن مذهب باشد جایز نیست اما اگر رسانه ها و افراد معاند …