وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نیم تنه

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازی ساختن مجسمه نیم تنه پرسش : آیا ساختن مجسمه نیم تنه در حکم…