مرور برچسب

نیت نماز شب اول قبر

نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شود

نماز شب اول قبر چگونه خوانده می شودنماز بر میت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.نماز وحشتمسأله 638 مستحب ّ است (1) در شب اول قبر (2)، دو رکعت نماز وحشت برای میّت بخوانند و دستور آن این است که، در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه…