وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نیت غسل

غسل

غسل1-در نوشتار قبل غسل ارتماسی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- شـرایط غســل مثل فاصله بین شستن و یا غصبی نبودن آب  و... را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 360 غــسل را چه واجب باشد و چه…